De werken van Eddy Stolk

De Vlinder

[2010: 75 x 75 cm print op aluminium in oplage van vijf]

 

De Vlinder: De chaostheorie is de benaming voor het gebied binnen de wiskunde dat het gedrag van bepaalde dynamische systemen onderzoekt. Het zogenaamde ‘vlindereffect’ is een term om een aantal van dit soort chaotische fenomenen te omschrijven. Edward Lorenz [1917-2008] gebruikte dit om aan te geven dat de beweging van een vlinder op de ene plaats maanden later een tornado ergens anders zou kunnen veroorzaken. Fouten in de numerieke berekening worden, uitgezet in de tijd, steeds groter.

De Vlinder

[2010: 75 x 75 cm print op aluminium in oplage van vijf]

 

De Vlinder: De chaostheorie is de benaming voor het gebied binnen de wiskunde dat het gedrag van bepaalde dynamische systemen onderzoekt. Het zogenaamde ‘vlindereffect’ is een term om een aantal van dit soort chaotische fenomenen te omschrijven. Edward Lorenz [1917-2008] gebruikte dit om aan te geven dat de beweging van een vlinder op de ene plaats maanden later een tornado ergens anders zou kunnen veroorzaken. Fouten in de numerieke berekening worden, uitgezet in de tijd, steeds groter.