De werken van Eddy Stolk

De Wandelende tak

[2010: 75 x 75 cm print op aluminium in oplage van vijf]

 

De Wandelende Tak: Vier keer in de evolutie hebben wandelende takken het vermogen om te vliegen verworven. Een dergelijke herhaling van de evolutie is geheel in strijd met de heersende opvattingen van de evolutietheorie. Volgens de Amerikaanse bioloog Michael Whiting [1956] is het toch te verklaren. Volgens hem zijn de insekten miljoenen jaren vleugelloos door het leven gegaan maar bleef de genetische blauwdruk behouden.
De genetische instructies voor het maken van vleugels zijn volgens hem nauw verwant aan die voor het aanmaken van ledematen. Nooit eerder is een dergelijk staaltje evolutionaire ‘recycling’ aangetoond.

De Wandelende tak

[2010: 75 x 75 cm print op aluminium in oplage van vijf]

 

De Wandelende Tak: Vier keer in de evolutie hebben wandelende takken het vermogen om te vliegen verworven. Een dergelijke herhaling van de evolutie is geheel in strijd met de heersende opvattingen van de evolutietheorie. Volgens de Amerikaanse bioloog Michael Whiting [1956] is het toch te verklaren. Volgens hem zijn de insekten miljoenen jaren vleugelloos door het leven gegaan maar bleef de genetische blauwdruk behouden. De genetische instructies voor het maken van vleugels zijn volgens hem nauw verwant aan die voor het aanmaken van ledematen. Nooit eerder is een dergelijk staaltje evolutionaire ‘recycling’ aangetoond.