De werken van Eddy Stolk

Op de vlucht

[2012: 50 x 30 cm houten kastje]

Op De Vlucht

[2012: 50 x 30 cm houten kastje]